BHP w gabinecie- Laseroterapia

1165
laseroterapia oznaczenie
Czas czytania: 3 min

Wszyscy właściciele gabinetów fizykoterapeutycznych, które wykonują zabiegi laseroterapii powinni mieć świadomość, że ten rodzaj terapii niesie za sobą konieczność stosowania specjalnych środków ochrony.

 

Laseroterapia w gabinecie rehabilitacyjnym wymaga szczególnych środków

Do gabinetu przychodzi kontrola. Inspektor Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPIDU), Inspekcji Pracy lub innej uprawnionej organizacji wywołuje wizję nieprzyjaznego urzędnika, który pragnie nas pognębić. Czy taka wizja będzie prawdziwa zależy w głównej mierze od nas, od tego, jak jesteśmy przygotowani i jak podchodzimy do obecnych przepisów BHP.

laseroterapia oznaczenie

W tym opracowaniu opisane są zagrożenia związane z promieniowaniem laserowym i scharakteryzowane środki ochrony przed nim. Jeżeli posiadasz aparat do laseroterapii, ten artykuł jest dla Ciebie.

zabieg z uzyciem skanera

Podstawą kontroli są wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne, Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643 wraz ze zmianą w postaci Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 787.

Zagrożenia

Zagrożenia pochodzące od urządzeń laserowym dotyczą przede wszystkim możliwości uszkodzenia wzroku. Zagrożenie jest tym większe, im wyższej klasy posiadamy laser. W trakcie pracy może dojść do przypadkowego oświetlenia oczu, którego efektem może być zarówno niegroźny, przemijający efekt olśnienia, jak i nieodwracalne uszkodzenie wzroku.

Inne niepożądane efekty pracy z laserami mogą się pojawić, jeżeli w trakcie zabiegu dojdzie do naświetlenia skóry operatora. Efekty takie są przejściowe. Zaliczamy do nich czasową nadwrażliwość lub niedowrażliwość, rumień i wybroczyny.

Dlatego też, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej i zbiorowej.

Środki ochrony

Zdecydowana większość medycznych urządzeń laserowych stosowanych w fizykoterapii i rehabilitacji zaklasyfikowana jest do klasy 3B lub 4. Rozporządzenie dopuszcza w przypadku takich wyrobów odstąpienie od wykonywania pomiarów o ile zastosowane są środki ochrony zbiorowej pozwalające na zaklasyfikowanie ich do klasy 1. Oznacza to w praktyce, że należy zwrócić się do producenta z zapytaniem o dostępność środków ochrony dla danego aparatu lub systemu.

Do środków ochrony zaliczamy:

 • Okulary ochronne – powinny spełniać wymagania normy PN-EN 207 lub jednocześnie PN-EN 208, posiadać oznakowanie CE i deklarację zgodności, na okularach powinny być umieszczone oznaczenia definiujące stopień ochrony

okulary do laseroterapii

Najbardziej znanymi producentami okularów laserowych są NoIR Laser z USA, Univet z Włoch, międzynarodowy koncern Honeywell – marki Laservision i Sperian oraz Awat z Polski.

zabieg z uzyciem prysznica laserowego

 • Etykiety potrzebne do prawidłowego oznakowania pomieszczenia, w którym wykonywane są zabiegi

etykiety laserowe 1

 • Etykiety informacyjne i ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu

etykiety laserowe 2

 • Funkcje urządzenia uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym, w postaci kodów dostępu lub kluczyka do uruchomienia

ekran wprowadzania kodu

 • Obsługa łącznika zdalnej blokady, którym może być czujnik otwarcia drzwi pomieszczenia zabiegowego

 

wylacznik drzwiowy

 • Sygnalizator dźwiękowy rozpoczęcia emisji
 • Wiązka celownicza lub pilotująca

 

wiazka celownicza

 

 • Dla laserów klasy 4 wyłącznik awaryjny

wylacznik bezpieczestwa

Zagrożenia w laseroterapii — podsumowanie

Większość producentów nowoczesnych urządzeń laserowych wyposaża wyroby w środki ochrony lub oferuje je jako wyposażenie opcjonalne. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo stanowiska pracy powinna zebrać informacje o tych środkach i umieścić je w instrukcji BHP. Tak przygotowana instrukcja ułatwi szkolenie pracowników obsługujących urządzenia laserowe i zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy. Stanowić będzie także ważny element sprawdzany w trakcie kontroli, który może zaważyć na jej pozytywnym wyniku.

Przydatne linki

 
 •  
 Promieniowanie laserowe.
 •  
 Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem laserowym
 •  
 Jakie wymagania musi spełnić zakład pracy, w którym wprowadzono do użytkowania laser?
 •  
 Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń laserowych
 •  
 Ochrona przed promieniowaniem laserowym.