PYTANIA DO FIZJOTERAPEUTY

Metoda Voddera jako przykład drenażu manualnego.

W artykule została przedstawiona Metoda Voddera MLD – Manual Lymph Drainage. Najbardziej popularna metoda ręcznego drenażu chłonnego znana i stosowana na całym świecie w leczeniu obrzęków limfatycznych. Metoda Voddera MLD – Manual Lymph Drainage. Najbardziej popularna metoda ręcznego drenażu chłonnego znana i stosowana na całym świecie...

Skala VAS i skala Laitinena jako dwie najczęściej używane subiektywne skale oceny natężenia bólu.

Artykuł przedstawia dwie najbardziej popularne subiektywne skalę oceny bólu tj. VAS i Laitinena. Skala VAS VAS - Visual Analogue Scale – Wizualna Skala Analogowa Umożliwia Pacjentowi sprecyzowanie poziomu bólu w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, a 10 maksymalny, możliwy do wyobrażenia....

Proloterapia alternatywa dla operacji

Proloterapia jest stosunkowo mało znaną metodą terapeutyczną. Doniesienia odnośnie jej skuteczności dają podstawy do postrzegania jej jako alternatywy dla operacji chirurgicznej. Wstęp W trakcie uprawiania sportu dochodzi do wielu kontuzji. Dzieje się tak zarówno w przypadku osób uprawiających sport wyczynowy, ale i w przypadku sportowców amatorów....