HiToP® High Tone Power Therapy (dalej zwana terapią energotonową) jest nowym zjawiskiem w fizykoterapii powstałym na bazie badań naukowych. Aparaty do elektroterapii generujące standardowe przebiegi wykorzystywane do tej pory w elektroterapii pobudzają nerwy i mięśnie. Głównym celem terapii energotonowej jest bezpośrednie działanie na metabolizm komórek. Po pierwsze wprowadza energię do ciała podwyższając ich potencjał energetyczny, po drugie wprawia struktury komórkowe w oscylacje, co w efekcie doprowadza do normalizacji metabolizmu. Główne przebiegi na jakich bazuje zjawisko terapii energotonowej to SimulFAM®i oraz SimulFAM®X.

FAQ: W odpowiedzi na zapytanie ze strony internauty: Czy można stosować magnetoterapie z metalem w ciele?

Metalowe zespolenia kości nie stanowią przeciwwskazania do stosowania pola magnetycznego niskiej częstotliwości.

Wykorzystywanie do transportu tradycyjnych leków transdermalnie do tkanek podskórnych - połączenia laseroterapii oraz ultradźwięków to dość nie konwencjonalne kojarzenie terapii w jednym zabiegu.

Na dzień dzisiejszy nie ma na rynku polskim sprzętu rehabilitacyjnego, który dawałby możliwość wykonania takiego połączenia - dwóch zabiegów fizykoterapeutycznych. Doniesienia na bazie publikacji mówią o maksymalnej głębokości penetracji leku na poziomie kilku centymetrów, co w praktyce może eliminować potrzebę stosowania środków inwazyjnych takich jak iniekcje.

Artykuł opisuje efekty laseroterapii na mięśniach przedramienia.

W artykule została przedstawiona Metoda Voddera MLD – Manual Lymph Drainage. Najbardziej popularna metoda ręcznego drenażu chłonnego znana i stosowana na całym świecie w leczeniu obrzęków limfatycznych.