PYTANIA DO FIZJOTERAPEUTY

Mikroproudy v léčbě dekubitů

Článek představuje působení mikrouproudů a metodiku provádění výkonu při léčbě dekubitů. Mezinárodní definice dekubitů zní: lokalizované poškození pokožky a/nebo hlubší tkáně, které se nejčastěji objevuje v místě kostních výčnělků v důsledku působení sil, jako je tlak či kombinace tlaku a narušení tkáně . Mikroproudy (MES) je...

Magnetické pole – biologické působení

Přestože nelze fyzicky vnímat přítomnost magnetického pole, i tak působí na lidský organismus. Tento proces je označován jako biologické působení. Tkáně lidského těla jsou tvořeny především diamagnetickými látkami. Navíc mnohé struktury vykazují paramagnetické vlastnosti. Působení vnějšího magnetického pole mění energetický stav tkání, což ovlivňuje biologické...

Ultrazvuk – hlavní terapeutický účinek

V tomto článku jsou popsány výsledky měření teploty tkáně a místa vyskytu kavitace po aplikaci ultrazvukové terapie. Ultrazvuk (sonoterapie) působí na tkáně mechanickou ultrazvukovou vlnou a vylovává termický efekt, jelikož vlna předává tkaním svou energii. Následně dochází k netermickým efektům: kavitaci, napínacímu mechanismu a mikroproudění. Dosud...

Léčba celulitidy rázovou vlnou

Článek představuje výsledky klinických testů, v nichž bylo hodnoceno, zda může být celulitida (jinak zvaná lipodystrofie) ošetřena v rámci terapie rázovou vlnou. Úvod Rázová vlna je vzhledem k prokázaným biologickým účinkům používána při léčbě stále více onemocnění z řady medicínských odvětví. V posledních letech vzrostl zájem...

Vliv vysokoenergetické laseroterapie na funkční stav kolenních kloubů a vnímání bolesti u pacientů s osteoartritidou

Vnímání bolesti
Článek představuje výsledky výzkumu vlivu vysokoenergetické laseroterapie na funkční stav kolenních kloubů.  Grzegorz Głąb – Reha-Athletica   Úvod Osteoartritidou kolenních kloubů je postižena značná část populace. Příčinou vzniku osteoartritidy může být řada činitelů, mezi něž patří: anatomické vady, prodělané úrazy, nadváha, revmatitidy, bakteriální či virové infekce, nadměrné zatížení...

Infračervená lampa sollux – indikace a kontraindikace

Článek popisuje indikace a kontraindikace léčebného využití infračerveného záření IR (Lumina, sollux)   Infračervené záření - indikace (sollux, Lumina): stavy po lokálních úrazech, zejména končetin, avšak ne dříve než 48 hodin po úrazu, chronické záněty kloubů a měkkých tkání končetin, revmatoidní procesy v období jejich malé...

Magnetoterapie – indikace a kontraindikace

lezanka-do-magnetoterapii-niebieska-wraz-z-polka-
Článek popisuje indikace a kontraindikace magnetoterapie. Magnetoterapie – účinky Následkem buněčných změn, ke kterým dochází v průběhu léčby, magnetoterapie přináší tyto účinky: protibolestivý účinek protizánětlivý účinek protiotokový efekt stimulace krevního oběhu, zejména periferního krevního oběhu Magnetoterapie - indikace obtížný srůst kostí pseudoartróza osteoporóza degenerace kloubů revmatoidní zánět...

Vysokovýkonová laseroterapie v léčbě vazů hlezenního kloubu – popis případů

Profesionální sportovci jsou vystaveni riziku úrazů. Každý hráč je důležitým členem svého týmu a často právě jednotliví hráči rozhodují o výsledcích týmových utkání. Proto je rychlá rehabilitace po sportovních úrazech tak důležitá. Autoři: Grzegorz Głąb, Rafał Obuchowicz, Krzysztof Klimek Úvod Úrazy hlezenního kloubu patří mezi nejfrekventovanější úrazy...

Laseroterapie ve veterinární léčbě – spondylóza

Laseroterapie je ve veterinární léčbě využívána jak v případě chronických onemocnění, tak k léčbě úrazů. K chronickým onemocněním patří spondylóza – degenerativní onemocnění páteře. Vyšetření Spondylóza se zjišťuje na základě klinického a radiologického vyšetření. Volba aplikátoru Postižený úsek páteře se ozařuje bodovou infračervenou sondou nebo sprchovým aplikátorem (kombinace...

Laseroterapie ve veterinární léčbě

Fyzikální terapie – elektroléčba, ultrazvuk, laser a magnetoterapie patří mezi nejznámnější rehabilitační metody v humánní medicíně. V dnešní době jsou také stále častěji využívány v léčbě zvířat. Připravení pacienta k proceduře Laserové záření může při kontaktu s tělem pacienta podléhat rozptýlení, odrazu, pohlcení a dalšímu přenosu....