PYTANIA DO FIZJOTERAPEUTY

Ultrazvuk – hlavní terapeutický účinek

V tomto článku jsou popsány výsledky měření teploty tkáně a místa vyskytu kavitace po aplikaci ultrazvukové terapie. Ultrazvuk (sonoterapie) působí na tkáně mechanickou ultrazvukovou vlnou a vylovává termický efekt, jelikož vlna předává tkaním svou energii. Následně dochází k netermickým efektům: kavitaci, napínacímu mechanismu a mikroproudění. Dosud...

Vliv vysokoenergetické laseroterapie na funkční stav kolenních kloubů a vnímání bolesti u pacientů s osteoartritidou

Vnímání bolesti
Článek představuje výsledky výzkumu vlivu vysokoenergetické laseroterapie na funkční stav kolenních kloubů.  Grzegorz Głąb – Reha-Athletica   Úvod Osteoartritidou kolenních kloubů je postižena značná část populace. Příčinou vzniku osteoartritidy může být řada činitelů, mezi něž patří: anatomické vady, prodělané úrazy, nadváha, revmatitidy, bakteriální či virové infekce, nadměrné zatížení...

Magnetoterapie – indikace a kontraindikace

lezanka-do-magnetoterapii-niebieska-wraz-z-polka-
Článek popisuje indikace a kontraindikace magnetoterapie. Magnetoterapie – účinky Následkem buněčných změn, ke kterým dochází v průběhu léčby, magnetoterapie přináší tyto účinky: protibolestivý účinek protizánětlivý účinek protiotokový efekt stimulace krevního oběhu, zejména periferního krevního oběhu Magnetoterapie - indikace obtížný srůst kostí pseudoartróza osteoporóza degenerace kloubů revmatoidní zánět...

Vysokovýkonová laseroterapie v léčbě vazů hlezenního kloubu – popis případů

Profesionální sportovci jsou vystaveni riziku úrazů. Každý hráč je důležitým členem svého týmu a často právě jednotliví hráči rozhodují o výsledcích týmových utkání. Proto je rychlá rehabilitace po sportovních úrazech tak důležitá. Autoři: Grzegorz Głąb, Rafał Obuchowicz, Krzysztof Klimek Úvod Úrazy hlezenního kloubu patří mezi nejfrekventovanější úrazy...

Laseroterapie ve veterinární léčbě – spondylóza

Laseroterapie je ve veterinární léčbě využívána jak v případě chronických onemocnění, tak k léčbě úrazů. K chronickým onemocněním patří spondylóza – degenerativní onemocnění páteře. Vyšetření Spondylóza se zjišťuje na základě klinického a radiologického vyšetření. Volba aplikátoru Postižený úsek páteře se ozařuje bodovou infračervenou sondou nebo sprchovým aplikátorem (kombinace...

Laseroterapie ve veterinární léčbě

Fyzikální terapie – elektroléčba, ultrazvuk, laser a magnetoterapie patří mezi nejznámnější rehabilitační metody v humánní medicíně. V dnešní době jsou také stále častěji využívány v léčbě zvířat. Připravení pacienta k proceduře Laserové záření může při kontaktu s tělem pacienta podléhat rozptýlení, odrazu, pohlcení a dalšímu přenosu....

Magnetoterapie — vliv magnetického pole na syntézu kolagenu

Magnetoterapie je fyzikální terapie, jejíž úspěšnost byla prokázána mnoha klinickými výzkumy. Níže popsaný výzkum byl založen na stimulaci kolagenu při využití zvířecího modelu. Úvod Magnetické pole působí na živé orgasnimy a ovlivňuje jejich funkce. Fyzikální terapie se soustředí na ty druhy působení, které mají kladný vliv...

Využití ultrazvuku ve fyzikální terapii

Ultrazvuk je akustické vlnění, které se rozptyluje ve tkáni. Kvůli svým fyzikálním vlastnostem je neviditelné. Fyzikální pohled Ultrazvuk je akustické vlnění s frekvencí vyšší než 16 kHz (občas se uvádí 20 kHz), tedy nad horní hranicí slyšitelnosti lidského ucha. V ultrazvukové terapii se nejčastěji využívá ultrazvuk...

Vysokovýkonný laser v Polarisu HP

Výkon laserových zdrojů v přístrojích LLLT (Low Level Laser Therapy) je omezen do 500 mW v jednotlivém zářiči. V praxi to znamená, že maximální výstupní výkon neumožňuje provádění léčby hlubších tkání. Toto omezení překračují vysokovýkonné lasery. Vysokovýkonný laser - úvod Nízkoenergetická laseroterapie se řídí pravidlem, že...

Vysokovýkonný laser — zajímavosti

Názorné ilustrace jsou dobrým způsobem předávání informací. Článek obsahuje několik ilustrací znázorňujících vlastnosti laserového záření. Snímky byly získány pomocí speciálně upraveného fotoaparátu. Zdrojem laserového záření byl Polaris HP. Lasery v současnosti používané v rehabilitaci jsou generátory záření v rozsahu od viditelného záření k infračervenému...