Ultrazvuk – hlavní terapeutický účinek

241
Czas czytania: 3 min

V tomto článku jsou popsány výsledky měření teploty tkáně a místa vyskytu kavitace po aplikaci ultrazvukové terapie.

Ultrazvuk (sonoterapie) působí na tkáně mechanickou ultrazvukovou vlnou a vylovává termický efekt, jelikož vlna předává tkaním svou energii. Následně dochází k netermickým efektům: kavitaci, napínacímu mechanismu a mikroproudění.
Dosud nelze bezsporně rozhodnout, který fyzikální faktor přináší při ultrazvukové terapii největší účinek. Prozatím všechny důkazy poukazují na kavitaci, mají však i ostatní netermické efekty vliv na průběh terapie?
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny závěry jednotlivých věděckých výzkumů.

Autor Výzkum Materiál Metoda Výsledky
Williams  in vitro různétkáňové preparaty Kontinuální vlna,1 W/cm2,

1 MHz, 5-10 minut

 Zvýšení teploty tkáně o 0,86°C/min
Lehman a výz. tým  Zvířecí  Prasata Kontinuální vlna, 1,5 W/cm2, 5 minut Zvýšení teploty ve stehenní kosti (46°C) a v menisku (44°C)
Nelson a výz. tým  Zvířecí  Různá zvířata Kontinuální vlna, 5 W, 1,5 minuty Zvýšení teploty v kosti (42,9 až 42,4°C) a svalech (38,1°C)
Nelson a výz. tým  Zvířecí  Různá zvířata Kontinuální vlna, 10 W, 1,5 minuty Zvýšení teploty v kosti (47,5 až 47,3°C) a svalech (39,2°C)
Gersten  Zvířecí  Psi Kontinuální vlna, 0,49 MHz, kilka minut Zvýšení teploty unitř kolenního kloubu a v okostici (37, 56°C)
Draper a výz. tým  Klinický  Lidé Kontinuální vlna, 1,5 W/cm2, 1 i 3 MHz, 10 minut Zvýšení teploty musculus gastrocnemius (42°C)
Chan a výz. tým  Klinický  Lidé Kontinuální vlna, 1 W/cm2, 3 MHz, 10 minut Zvýšení teploty Achillovy šlachy (42°C)

Tab. 1. Vybrané informace ohledně termického účinku pod vlivem ultrazvuku

Autor Výzkum Materiál Metoda Výsledky
Dyson a výz. tým in vitro Lidské krvinky Kontinuální vlna, 1 W/cm2, 0,5 MHz, 10 minut Kavitace v endoplazmatickém redikuluu krevních destiček
Daniels a výz. tým in vitro Lidské krvinky Kontinuální vlna, 1,5 W/cm2, 1 MHz, 10 minut Kavitace v endoplazmatickém redikuluu krevních destiček
Barnett a výz. tým klinický Lidské krvinky Střídavá, 1 W, 0,8 MHz, 10-15 minut Kavitace v w cytoplazmě červených krvinek

 

Je známo, že ultrazvuk vyvolává následující biologické reakce:

Na buněčné úrovni Na tkáňové úrovni
  • změny struktury i funkce buněčných blán,
  • změny vnitrobuněčné koncetrace Ca2+,
  • zvýšení syntézy proteinů,
  • zvýšení syntézy DNA,
  • zvýšení syntézy ATP.
  • zvýšení proliferace fibroblastů,
  • zvýšení syntézy osteoblastů,
  • zvýšení koncentrace kolagenu,
  • urychlení angiogenézy.

Tab. 3. Sekundární biologické reakce pod vlivem ultrazvuku

Poznámka

Pokud máte v tomto oboru zkušenosti, kontaktujte nás. Vybrané názory rádi umístíme pod tímto článkem.

Literatura:

  • „Nowoczesna sonoterapia“ dr med Jakub Taradaj, mgr Patrycja Dolibog