Czas czytania: 3 min

Entezopatie plantární fascie je jedním z nejčastějších onemocnění u fyzicky aktivních lidí, a zejména u amatérských i profesionálních běžců na dlouhé tratě.

Grzegorz Głąb – Reha-Athletica Kraków

Úvod

Entezopatie plantární fascie je jedním z nejčastějších onemocnění u fyzicky aktivních lidí, a zejména u amatérských i profesionálních běžců na dlouhé tratě.

Příčiny vzniku bolesti v této oblasti mohou být různé. Mimo jiné se může jednat o vadnou stavbu chodidla, svalovou dysbalanci, nošení nevhodné obuvi či chyby při tréninku. V každém případě by měla léčba zahrnovat odstranění faktorů, které zapříčiňují vznik změn, a současně léčebné výkony vedoucí ke zmírnění bolesti.

Cíl výzkumu:

Cílem výzkumu bylo vyhodnotit účinky vysokoenergetické laseroterapie kombinované s léčebnými výkony rázovou vlnou u pacientky s entezopatií plantární fascie.

Popis výzkumu:

Studie byla provedena u 34leté pacientky, jež se přibližně 8 let amatérsky věnuje běhu na dlouhé tratě. Pacientka běhala přibližně 50–80 km týdně a startovala v závodech na 5 až 60 km, jejichž trasa vedla jak po asfaltovém povrchu, tak v horských terénech. Pacientka používala vhodnou obuv, a to jak při trénincích, tak při samotných závodech. Na základě vyšetření byla diagnostikována mírně varózní patní kost a silně lukovitá noha s napjatou plantární fascií a bolestivá mediální strana paty. Rentgenové vyšetření ukázalo v porovnání s druhou končetinou malou patní ostruhu na patní kosti a během ultrazvukového vyšetření byly zaznamenány změny v důsledku přetížení a nevelké zánětlivé ložisko v blízkosti úponu plantární fascie.
U pacientky bylo provedeno 6 léčebných výkonů za použití rázové vlny (přístrojem Impactis společnosti Astar) v okolí trojhlavého svalu a plantární fascie. Vzhledem k vysoké bolestivosti byly jednotlivé parametry postupně navyšovány, a to do 2 do 4 bar, frekvence 10 Hz a přibližně 4000 úderů v 5- až 6denních odstupech.
Z důvodu neuspokojivých terapeutických postupů byla terapie po provedení 3. výkonu doplněna o výkony prováděné v rámci vysokoenergetické laseroterapie (Polaris HP společnosti Astar) v kontinuálním režimu s postupně navyšovanou dávkou od 20 do 50 J/cm2 a výkonem od 3 do 6 W pro zdroje 808 nm a 980nm. Léčebné výkony byly prováděny v rozmezí 2 až 3 dní, celkem bylo provedeno 8 výkonů. Navíc pacientka doma prováděla 2x denně automasáž plantární fascie pomocí golfového míčku.
2 dny po každém výkonu provedeného rázovou vlnou bylo pomocí stupnice VAS provedeno hodnocení bolestivosti při chůzi a běhu. Pacientka během terapie v běhání pokračovala, pouze snížila náročnost a intenzitu tréninků.

Výsledky

 

Po 3 výkonech provedených rázovou vlnou bylo zaznamenáno nepatrné zmírnění bolesti jak při běhu, tak i při chůzi. Mimo jiné i z tohoto důvodu se přistoupilo k provedení výkonů prostřednictvím vysokoenergetické laseroterapie. Po 4 aplikacích rázové vlny v kombinaci s vysokoenergetickou laseroterapií se začaly bolesti výrazně zmírňovat. Tohoto výsledku bylo zcela jistě dosaženo díky tomu, že byla použita laseroterapie jako doplňková terapie.

Závěry

Použití rázové vlny u pacientky s entezopatií plantární fascie pociťovanou bolest nepatrně zmírnilo, avšak celkového odstranění bolesti bylo dosaženo, když byla aplikována vysokoenergetická laseroterapie jakožto doplňková terapie.