Czas czytania: 3 min

Názorné ilustrace jsou dobrým způsobem předávání informací. Článek obsahuje několik ilustrací znázorňujících vlastnosti laserového záření. Snímky byly získány pomocí speciálně upraveného fotoaparátu. Zdrojem laserového záření byl Polaris HP.

Lasery v současnosti používané v rehabilitaci jsou generátory záření v rozsahu od viditelného záření k infračervenému záření. Bylo zjištěno, že infračervené záření může mít na organismus různý vliv v závislosti na interakci s tkáněmi a tělními tekutinami.

Níže prezentujeme několik infračervených fotografií znázorňujících průběh terapie zářením s vlnovou délkou 808 nm a 980 nm v různých interakcích.

PHP-IR808-08W-dystans

Snímek 1. Výkon 0,8 W, vlnová délka 808 nm, ozařování ze vzdálenosti několika centimetrů.

Závěry plynoucí ze snímku č. 1:

 • Záření prozářilo dlaň.
 • Tmavší místa zobrazují cévy, z čehož lze vyvodit, že krev tuto vlnovou délku silně pohlcuje.
 • Plocha dlaně je ozařována víceméně rovnoměrným zářením.
 • Může se zdát divné, že nejsou vidět kosti. Vysvětlením je rozptýlení světla ve tkáni. Tkáň rozptyluje světlo (trochu jako matné sklo, přes které není ostře vidět).
 • Efekt rozptýlení se u cév neprojevil, jelikož viditelné cévy probíhají těsně pod pokožkou na straně, na které byl snímek pořízen.

 

PHP-IR808-08W-kontakt

Snímek 2. Výkon 0,8 W, vlnová délka 808 nm, ozařování v kontaktu.

Závěry plynoucí ze snímku 2:

 • Oproti snímku č. 1 se změnily podmínky ozařování – nyní ozařování probíhá v kontaktu s pokožkou.
 • Na snímku je výrazně vidět, že je plocha dlaně, ke které je přiložena sonda, jasnější.
 • Práce v kontaktu umožňuje hlubší průnik.

 

PHP-IR980-08W-dystans

Snímek 3. Výkon 0,8 W, vlnová délka 980 nm, ozařování ze vzdálenosti několika centimetrů.

Závěry plynoucí ze snímku č. 3:

 • Dlaň není prozářená i přes stejný výkon sondy.
 • Dle dosavadních zjištění je vlnová délka 980 nm silně absorbovaná vodou.
 • Vlnová délka 980 nm dosahuje výrazně menšího průniku než 808 nm.
 • Následkem pohlcování energie tkání dochází k lokálnímu vzestupu teploty (pohlcená energie se mění v tepelnou energii).

 

 

PHP-IR980-08W-kontakt

Snímek 4. Výkon 0,8 W, vlnová délka 980 nm, ozařování v kontaktu.

Závěry plynoucí ze snímku č. 4:

• Při práci v kontaktu záření 980 nm proniká hlouběji než při ozařování z několika centimetrů – na fotografii jsou vidět cévy.

 

 

PHP-IR-DILA

Snímek 5. Svazek Polarisu HP tvarovaný pomocí adaptéru DILA.

Závěry plynoucí ze snímku č. 5:

 • Díky systému čoček v adaptéru DILA se několik centimetrů od adaptéru tvoří bod soustředění.
 • Ve sklenici s vodou je bod soustředění velice ostrý.
 • V lidské tkáni dochází k silnému rozptýlení. Je to vidět na snímku č. 1, kde není vidět kostní tkáň.
 • Kvůli rozptýlení v tkáni bude bod soustředění poněkud rozmazaný a bude mít větší rozměry.
 • Díky soustředění v adaptéru DILA záření proniká hlouběji, ztráty při průchodu vnějšími kožními vrstvami jsou kompenzovány růstem hustoty energie až k bodu soustředění.
 • Adaptér DILA umožňuje účinnou terapii ploch umístěných několik centimetrů pod povrchem kůže pacienta. Při použití dosud dostupných zdrojů laserového záření provedení takovéto terapie nebylo možné.