Jednym z zabiegów elektroterapii z wykorzystaniem prądu stałego jest galwanizacja. Galwanizacja polega na wymuszeniu przepływu prądu stałego przez tkankę. Elektrody są umocowane na ciele pacjenta poprzez jałowe, dobrze zwilżone podkłady.

 Istotą jonoforezy jest wprowadzania do tkanki związków chemicznych o działaniu leczniczym za pomocą prądu stałego.

Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów).  Prądy TENS stosowane są do leczenia bólu.