Zabieg elektroterapia
Zabieg elektroterapii z wykorzystaniem prądu stałego
Czas czytania: 2 min

Jednym z zabiegów elektroterapii z wykorzystaniem prądu stałego jest galwanizacja. Galwanizacja polega na wymuszeniu przepływu prądu stałego przez tkankę. Elektrody są umocowane na ciele pacjenta poprzez jałowe, dobrze zwilżone podkłady.

Dr Jolanta Dudek Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Medycyny Fizykalnej

Dr Grzegorz Głąb AWF Kraków Wydział Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii, Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej.

Parametry i rodzaj przebiegu:

Do przeprowadzenia galwanizacji stosujemy prąd stały, ewentualnie prąd wypełniony przebiegiem średniej częstotliwości. Jedynym parametrem prądu stałego jest jego wartość. W przypadku zabiegów galwanizacji kluczowe znaczenie ma polaryzacja elektrod.

Oddziaływanie i zastosowanie:

Galwanizacja może być wykonywana poprzecznie (głębsza penetracja – elektrody ułożone przeciwlegle; prąd przepływa przez poprzeczny wymiar kończyny) lub podłużnie (płytka penetracja – elektrody ułożone w jednej płaszczyźnie; prąd przepływa przez podłużny wymiar kończyny).

W zabiegu podłużnym galwanizacja może mieć charakter wstępujący lub zstępujący.

Przepływ zstępujący stosuje się w celu:

 • obniżenia pobudliwości
 • rozluźnienia mięśnia
 • zmniejszenia bólu

Przepływ wstępujący stosuje się w celu:

 • zwiększenia pobudliwości np. przy niedowładach

Anoda zmniejsza pobudliwość, obniża napięcie mięśniowe.
Katoda powoduje wzrost napięcia mięśniowego, zaczerwienienie skóry.

Prąd stały – galwanizacja wskazania:

 • zespoły bólowe związane z zapaleniem nerwów, splotów i korzeni nerwowych
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa
 • utrudnione zrosty kostne
 • zaburzenia krążenia obwodowego

Sposób przeprowadzania zabiegu:

Galwanizację stosujemy najczęściej w obrębie kończyn. Drugą często spotykaną lokalizacją elektrod jest głowa a dokładniej twarz. Przy porażeniu nerwu twarzowego stosuje się półmaskę Bergoniego. Elektrodę bierną umieszcza się w okolicy nadłopatkowej lub na przeciwległym barku

Prąd stały – galwanizacja dawkowanie:

Dawka jest zależna od gęstości prądu i tak:

 • dawka mała 0,01 – 0,1 mA/cm2 (powierzchni elektrody czynnej)
 • dawka średnia 0,1 – 0,3 mA/cm2 (powierzchni elektrody czynnej)
 • dawka duża 0,3 – 0,5 mA/cm2 (powierzchni elektrody czynnej)

Przykład:

Dawka duża – elektroda o wymiarze: 7x7cm i prądzie 0,5 mA/cm2:

7×7 cm = 49 cm2
49 cm2 x 0,5 mA = 24,5 mA prądu całkowitego

UWAGA!! Wyżej wyliczonej wartości prądu całkowitego nie należy przekraczać. W praktyce jednak, górną granicę prądu określa odczucie pacjenta. Pacjent w trakcie zabiegu powinien odczuwać mrowienie.
Wartość prądu w trakcie zabiegu galwanizacji ma bardzo istotne znaczenie gdyż prądem stałym można doprowadzić do poparzenia pacjenta. W konsekwencji powstają bardzo trudno gojące się rany.

Prąd stały – galwanizacja – czas trwania zabiegu to 5-30 minut.