Czas czytania: 2 min

Prądy Kotza służą do treningu mięśniowego. Są one oparte o prąd średniej częstotliwości 2,5kHz zmodulowany amplitudowo.

Parametry i rodzaj przebiegu

Prądy Kotza zbudowane są w oparciu o sinusoidę o częstotliwość 2,5kHz. Prąd Kotza to prąd bipolarny. Podnośna ta jest zmodulowana prostokątem o częstotliwości ustawianej w zakresie od 5Hz do 100Hz. Na to nałożone są programy treningowe modulacji oznaczane często jako PTn. Modulacja prostokątem oznacza, że zbocza „paczek” są tak szybkie jak wypełniająca je sinusoida. Większość nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego do wykonywania zabiegów z fizykoterapii ma możliwość generowania prądów Kotza.

Prądy Kotza

Prądy Kotza. Program treningowy 1s narastania, 3s trwania, 1s opadania, 8s przerwy.

Oddziaływanie i zastosowanie

Prądy średniej częstotliwości słabiej oddziałują na receptory czuciowe skóry aniżeli np. prądy niskiej częstotliwości. Daje to możliwość ustawienia większej wartości amplitudy i uzyskania pełniejszego skurczu mięśnia.  Prądy średniej częstotliwości wnikają głębiej w tkankę w związku z jej częściowo pojemnościowym charakterem.  Prąd średniej częstotliwości ciągły powoduje stały skurcz mięśnia. Stały skurcz doprowadza do upośledzenia ukrwienia i bólu mięśnia.  Producenci sprzętu do fizjoterapii, aby uzyskać efekt terapeutyczny (gimnastykę), stosują w swoich urządzeniach do elektroterapii modulację.

Prądy Kotza stosuje się:

  • Przy zanikach mięśniowych z unieruchomienia
  • Przy treningu mięśniowym
  • Do stymulacja mięśni
  • Do wspomagania treningu siłowego lub wytrzymałościowego mięśniowego
  • W celu poprawy metabolizmu, obniżenia napięcia mięśniowego

Sposób przeprowadzania zabiegu:

W związku z bipolarnym charakterem tego prądu nie ma konieczności dbania o chemiczną czystość elektrod podczas zabiegu fizykoterapii. Podkłady stosuje się w celu zapewnienia lepszego przylegania elektrod i z przyczyn higienicznych.

Inne artykuły o podobnej lub powiązanej treści: