Unipolarny prąd falujący

817
Czas czytania: 3 min

Prąd unipolarny falujący łączy korzyści z zastosowania przebiegu średniej częstotliwości z efektami polaryzacji elektrod.

Prąd unipolarny falujący — wprowadzenie

Przebieg ten jest nowoczesnym rozwiązaniem w elektroterapii. Możliwości jego wytworzenia daje rozwój elektroniki mikroprocesorowej. Do tej pory wytworzenie tak skomplikowanego, wielokrotnie zmodulowanego przebiegu było bardzo trudne.

Tkanka ludzka ma charakter rezystancyjno – pojemnościowy. Prąd stały przepływa tylko i wyłącznie przez rezystancję. Poszczególne warstwy tkankowe mogą być traktowane jako szereg połączeń kondensatorowych. Użycie składowej zmiennej umożliwia przeprowadzenie terapii w obrębie głębiej położonych warstw z jednoczesną możliwością wprowadzenia leku.

Prąd unipolarny falujący — parametry i rodzaj przebiegu

Unipolarny prąd falujący jest to prąd jednokierunkowy kilkukrotnie zmodulowany. Pierwsza z modulacji to nałożenie na prąd stały przebiegu prostokątnego o częstotliwości 40kHz zmodulowanej częstotliwością 4kHz i wypełnieniu 50%. Przebieg ten jest następnie zmodulowany obwiednią sinusoidalną o częstotliwości ustawianej w zakresie od 1 do 100Hz. Częstotliwość ta może zmieniać się ponadto zgodnie z parametrem dewiacji. Dewiacja może przyjmować wartości od 5 – 200Hz. Dewiacja podlega zmianom częstotliwości zgodnie z wbudowanymi programami treningowymi. Programy te mają okresowość od kilku do kilkunastu sekund z różnymi czasami trwania narastania, opadania i fazami generacji częstotliwości ustawionej. Modulacja częstotliwości ma na celu uniknięcie adaptacji.

Prąd unipolarny falujący

Prąd unipolarny falujący.

Unipolarny prąd falujący— oddziaływanie i zastosowanie

Największa korzyść wynika z faktu, iż jest on lepiej tolerowany przez pacjentów niż prąd impulsowy niskiej częstoliwości oraz prąd stały. Taki rodzaj wzajemnie nakładających się na siebie modulacji stwarza również warunki do działania na tkanki położone głębiej. Wykorzystywany w terapii podobnie jak prąd galwaniczny. Może być stosowany również do zabiegu jonoforezy, galwanizacji, przyspieszenia zdrowienia ran, usprawnienia krążenia obwodowego.

Prąd unipolarny falujący — sposób przeprowadzania zabiegu

Anoda zmniejsza pobudliwość, obniża napięcie mięśniowe.
Katoda powoduje wzrost napięcia mięśniowego, zaczerwienienie skóry.

W związku z istnieniem składowej stałej należy w trakcie przeprowadzania zabiegu zadbać o czystość elektrod i podkładów wiskozowych. W żadnym wypadku nie należy przeprowadzać zabiegów elektrodami na gołą skórę.

Do jonoforezy używa się roztworów leków o małym stężeniu. W zabiegu jonoforezy stosujemy małe i średnie dawki prądu. Czas zabiegu jest stosunkowo długi i wynosi od 10-20 minut.

W związku z tym, za pomocą tego prądu można wprowadzać lek w tkankę należy przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących przy jonoforezie tzn:

  • sprawdzanie stężenia leku przed aplikacją
  • roztwory należy przygotowywać bezpośrednio przed zabiegiem
  • warto zadbać o próby uczuleniowe na lek
  • pomiędzy podkładem nasączonym lekiem należy umieścić podkład pośredni zwilżony wodą
  • podkład lekowy jest jednokrotnego użycia
  • po zakończeniu zabiegu oczyszczamy skórę pacjenta z resztek leku

Zastosowanie prądu unipolarnego falującego niesie za sobą ryzyko poparzenia. Ryzyko to jest zdecydowanie mniejsze aniżeli w przypadku prądu stałego, ale nie należy o nim zapominać.

Parametry prądu dobieramy stosując kryteria z prądów niskiej częstotliwości.

Częstotliwość modulacji Efekty biologiczne Zalecenia terapeutyczne
do 10Hz wywołuje pojedyncze skurcze mięśniowe natężenie powyżej progu motorycznego
2-10Hz produkcja endorfin stymulacja do progu tolerancji
do 10Hz pobudza włókna nerwowe współczulne poza zwojowe, co w konsekwencji wpływa na pobudzenie mięśniówki naczyń krwionośnych /skurcz/ stymulacja czuciowa
10-20 Hz skurcze tężcowe niezupełne natężenie powyżej progu motorycznego
10-20 Hz stymuluje włókna nerwowe przywspółczulne poza zwojowe, co pobudza pracę mięśni jelit stymulacja czuciowa
20-80 Hz powoduje skurcze tężcowe natężenie powyżej progu motorycznego
50-100Hz stymulacja czuciowa włókien średnio-grubych powoduje blokowanie informacji bólowej w rogach tylnych rdzenia kręgowego oraz wytwarzanie enkefalin
90-200Hz powoduje rozluźnienie mięśni stymulacja czuciowa