Na naszym rynku dostępnych jest kilka rodzajów urządzeń do terapii falą uderzeniową. Najbardziej powszechne są aparaty, w których do napędzenia pocisku, używane jest sprężone powietrze. Obok urządzeń sprężarkowych, oferowane są urządzenia, w których pocisk przyspieszany jest polem magnetycznym.

Radialna i zogniskowana fala uderzeniowa, to dwa różne rodzaje oddziaływań, biorąc pod uwagę parametry fizyczne każdej z tych metod. Poniżej przedstawiamy porównanie kilku wartości, które charakteryzują te dwie metody terapeutyczne.

Radialna fala uderzeniowa lub z języka angielskiego RSWT, czyli Radial Shock Wave Therapy, jest terapią, która przebojem utorowała sobie drogę do wielu poradni i gabienetów fizykoterapii. Ma ona swoich zwolenników i przeciwników, natomiast jej skuteczność w pewnych dolegliwościach jest bezsprzeczna.

Terapia falą uderzeniową na stałe weszła do kanonu terapii fizykalnych. Na rynku jest wiele urządzeń, których opisy zawierają skróty nazw pochodzenia angielskiego. Artykuł jest próbą uporządkowania tej kwestii.

Fala uderzeniowa to nowoczesna, wysokoenergetyczna metoda leczenia. Szczególne zastosowanie posiada w leczniu zwapnień. Jednak należy zdawać sobie sprawę, że nie jest to metoda na wszystko, a jej wskazania są stosunkowo wąskie.