Cellulit tkanka zdrowa i z cellulitem
Czas czytania: 4 min

Poniższy artykuł przybliża wyniki badań klinicznych na temat leczenia cellulitu. W badaniu oceniano czy cellulit zwany również lipodystrofią, może być poddawany terapii falą uderzeniową.

Fala uderzeniowa w fizykoterapii

Fala uderzeniowa z uwagi na udowodnione działanie biologiczne, jest stosowana przy leczeniu coraz większej ilości schorzeń w wielu dziedzinach medycyny. W ostatnich latach zauważa się coraz większe zainteresowanie stosowaniem fali uderzeniowej. Obecna jest nie tylko w medycynie wewnętrznej czy fizjoterapii, lecz także w kosmetologii. Tam głównym obszarem zastosowania jest terapia cellulitu. Lipodystrofia (naukowa nazwa cellulitu) jest przede wszystkim defektem kosmetycznym, niemającym w pierwszych stadiach znaczącego wpływu na zdrowie.

Cellulit tkanka zdrowa i z cellulitem

Leczenie cellulitu w większości opiera się na działaniu stymulującym metabolizm komórkowy oraz zwiększającym mikrokrążenie,zarówno z zastosowaniem środków farmakologicznych jak i fizycznych.

Fala uderzeniowa jest jedną z prostszych i niedającą skutków ubocznych metod, powodującą oprócz wymienionych efektów także działanie mechaniczne na tkankę tłuszczową. Przedstawione badanie jest jednym z niewielu prezentujących cellulit w kontekście tego typu terapii.

Fala uderzeniowa – wpływ na kolagen

Celem badania była ocena wpływu fali uderzeniowej na strukturę kolagenu skóry w obszarze, w którym występuje cellulit. Badacze postawili sobie pytanie, czy możliwa jest terapia cellulitu za pomocą tej właśnie metody fizykalnej. Leczenie cellulitu można przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Jednak biorąc pod uwagę biologiczny wpływ fali uderzeniowej, ta terapia wydaje się być oczywistym zabiegiem uzupełniającym dla każdego innego działania.

Opis badania

Badanie zostało opublikowane w magazynie „Clinical Interwentions in Aging” w 2007 roku. Oryginalny tytuł badania brzmi: Can cellulite be treated with low-energy extracorporeal shock wave therapy?

W badaniu wzięło udział 21 kobiet, w wieku pomiędzy 20, a 60 lat. U pięciu z nich stwierdzono cellulit 1-go stopnia, u sześciu 2-go, a u dziesięciu 3-go stopnia. Do oceny zmian mikrostruktury tkanki łącznej i kolagenu użyto kolagenometrii — obrazowania ultradźwiękowego. Do terapii wykorzystano urządzenie generujące planarną falę uderzeniową z głowicą 25/25 mm i głębokością penetracji ok. 5 mm. Gęstość energii wynosiła 0,018 mJ/mm2. Zabiegowi poddano zewnętrzne części ud, na obszarze 160 cm2 na każdej stronie, gdzie występował cellulit.

Cały obszar zabiegowy podzielono na 20 kwadratów o powierzchni 4cm2, a na każdy z nich aplikowano 100 uderzeń, co stanowiło 4000 impulsów podczas jednej sesji. Zabiegi wykonywano 2 razy w tygodniu przez półtorej miesiąca. Kryterium oceny terapii była wyżej wymieniona kolagenometria. W ramach tego badania uzyskano dwuwymiarowy obraz gęstości tkanki. Tkankę podzielono na dwa obszary – skórę właściwą, bliższą naskórkowi i skórę właściwą, bliższą tkance podskórnej. Poprawa jednorodności w każdym z tych obszarów to 1 pkt. Brak zmian to 0 pkt. Pogorszenie jednorodności to -1 pkt. W ten sposób jednego pacjenta punktowano w dwóch kategoriach. 

Terapia cellulitu -- wyniki

Analiza wyników kolagenometrii wykazała, że fala uderzeniowa wpływa na przebudowę kolagenu w skórze u większości pacjentów.

Leczenie cellulitu, wykres

Na wykresie widać, że cztery pacjentki uzyskały poprawę w obydwu obszarach, a osiem pacjentek w jednym obszarze. W przypadku dwóch osób wypadkowa oby wyników była równa zero. Pięć pacjentek zanotowało pogorszenie w jednym z obszarów, a tylko dwie w dwóch obszarach.

Ponadto w subiektywnej ocenie zabiegu (zarówno po 1 serii jak i po 2-4 tygodniach terapii) panie w większości stwierdziły, że i cellulit i tkanka podskórna zostały zmniejszone, a napięcie skóry jest większe. Niektóre jako skutek uboczny zgłaszały ból.

Wnioski – fala uderzeniowa w walce z cellulitem

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że fala uderzeniowa o wymienionych parametrach powoduje przemodelowanie włókien kolagenowych skóry. Wpływa to na redukcję cellulitu, zarówno w ocenie obiektywnej przy użyciu kolagenografii, jak i subiektywnej pacjentów. Należy jednocześnie mieć świadomość tego, że fala uderzeniowa w leczeniu cellulitu nie jest czynnikiem dającym 100% skuteczności. Badanie nie obejmowało także dodatkowych okoliczności, np. wypijania dużej ilości wody, w celu wyprowadzenia z organizmu substancji, które uwolniła fala uderzeniowa. Może się więc okazać, że stosując dodatkowe zasady żywieniowe, można znacząco zwiększyć skuteczność zabiegu.