Porównanie – radialna i zogniskowana fala uderzeniowa

1338
Fala uderzeniowa zogniskowana FSW, radialna fala uderzeniowa RSW, porównanie
Radialna i zogniskowana fala uderzeniowa
Czas czytania: 2 min

Radialna i zogniskowana fala uderzeniowa, to dwa różne rodzaje oddziaływań, biorąc pod uwagę parametry fizyczne każdej z tych metod. Poniżej przedstawiamy porównanie kilku wartości, które charakteryzują te dwie metody terapeutyczne.

Porównanie – radialna i zogniskowana fala uderzeniowa (RSW; fala ciśnieniowa vs FSW)

Poniżej przedstawiamy tabelę zestawiającą kilka najbardziej charakterystycznych parametrów:

Zogniskowana Fala Uderzeniowa FSW Parametr Radialna Fala Uderzeniowa RSW
100-1000 barów Ciśnienie 1-10 barów
około 0,2 us Czas trwania impulsu 0,2-0,5 ms
zogniskowany Zakres działania promienisty, rozproszony
duża Głębokość penetracji mała, powierzchniowa
na komórki Oddziaływanie na tkanki

W artykule Fala uderzeniowa został opisany sposób wytwarzania tego rodzaju fali. Ponadto wyjaśniono, że w rzeczywistości nie jest to fala uderzeniowa lecz fala ciśnieniowa.

W tabeli wyraźnie widać, że ciśnienia w FSW i RSW różnią się o dwa rzędy wielkości. Zogniskowana fala uderzeniowa może przybierać wartości ciśnień nawet do 1000 barów. Wartość ta może wydawać się nierealna, gdyż w odniesieniu do zastosowania na ludzkim organizmie, odpowiada ciśnieniu jakiemu byłby poddany przy zanurzeniu w wodzie na głębokość 1 km. Należy jednak pamiętać, że obszar oddziaływania tak dużego ciśnienia jest bardzo mały i występuje w punkcie skupienia głowicy.

Radialna i zogniskowana fala uderzeniowa – czas impulsu

Kolejną istotną różnicą jest czas trwania impulsu. FSW ma czas impulsu tysiąckrotnie krótszy aniżeli fala radialna.

Sposób wytwarzania fali

Ze sposobu wytwarzania wynika, że FSW jest zogniskowana, podczas gdy radialna, jak sama nazwa wskazuje, rozchodzi się promieniście od punktu aplikacji, a lokalne wartości gęstości energii spadają wraz z rosnącą odległością.

Radialna i zogniskowana fala uderzeniowa – głębokość penetracji

Z tego faktu wynika, iż głębokość penetracji fali skupionej (zogniskowanej) jest duża, a radialnej niewielka. Tak naprawdę nie jest to precyzyjne porównanie. Zogniskowana fala uderzeniowa ma ściśle ustaloną głębokość, na której występuje maksimum skupienia energii, co wynika z konstrukcji głowicy.

Oddziaływanie

Ostatnim z porównywanych parametrów jest to, na co fala oddziałuje. W przypadku fali zogniskowanej są to komórki, a w przypadku fali radialnej tkanki. Biorąc jednak pod uwagę niewielką ilość badań RSW, nie można wykluczyć, że w przyszłości  ta teza zostanie zweryfikowana.