Krioterapia – oddziaływanie na organizm

Czas czytania: 1 min

Artykuł przedstawia reakcje organizmu jakie wywołuje krioterapia.

Krioterapia

Krioterapia – zastosowanie w celach leczniczych niskich temperatur w celu zmniejszenia temperatury tkanek, za pomocą drogi przewodzenia.

krioterapia - przykładowy aparat

Krioterapia – przykładowy aparat produkcji firmy Cryoair

Krioterapia ma działanie dwufazowe. W fazie pierwszej wpływa na układ nerwowy, który z kolei wywołuje reakcje obronne organizmu.

Krioterapia

zwężenie naczyń krwionośnych

zmniejszenie przepływu krwi

gorsze zaopatrzenie tkanek w tlen

lokalne zmniejszenie procesów metabolicznych

Następuje również:

 • zmniejszenie przewodnictwa nerwowego
 • podwyższenie progu bólu
 • zmniejszenie uwalniania mediatorów bólu
 • zmniejszenie zapalenia
 • zwiększenie napięcia mięśni szkieletowych
 • zwiekszenie napięcia ścian naczyń
 • zwiększenie czynności nadnerczy
 • wzrost ciśnienia tetniczego i żylnego krwi

 

Krioterapia w fazie II wywołuje odwrotne reakcje niż w fazie I. Następują one bardzo szybko.

Krioterapia

rozszerzenie naczyń krwionośnych

wzrost zaopatrzenia tkanek w tlen

zwiększenie proceców przemiany materii

Nastepuje również:

 • wzrost przewodnictwa nerwowego
 • spadek progu bólu
 • spadek ciśnienia tetniczego i żylnego krwi
 • spadek napiecia mięśniowego

Krioterapia – efekty

 • działa przeciwbólowo
 • działa przeciwzapalnie
 • działa przeciwkrwotoczne
 • zmniejszenie krwawienia
 • zapobiega lub ogranicza powstawanie krwiaków pourazowych
 • zmniejsza obrzęki pourazowe i zapalne
 • obniża temperature tkanek, która wzrosła w procesie zapalnym