Czas czytania: 3 min

Dobrym sposobem przekazywania informacji są ilustracje. Artykuł zawiera kilka ilustracji obrazujących cechy promieniowania laserowego. Zdjęcia wykonane zostały zmodyfikowanym aparatem. Źródłem światła laserowego był aparat Polaris HP.

Współczesne lasery używane w rehabilitacji są generatorami promieniowania w zakresie od widzialnego do podczerwonego. Okazuje się, że promieniowanie podczerowone może mieć bardzo różny wpływ na organizm ludzki ze względu na interakcje z tkankami i płynami ustrojowymi.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć wykonanych w podczerwieni.

PHP-IR808-08W-dystans

Rys 1. Moc promieniowania 0,8W, długość fali 808nm, naświetlanie z kilku centymetrów.

Wnioski do Rys 1:

 • Promieniowanie prześwietliło dłoń
 • Obszary ciemniejsze to naczynia krwionośne. Można wysnuć wniosek, że krew mocno pochłania tę długość fali
 • Obszar dłoni jest naświetlony mniej więcej równomiernie
 • Dziwnym wydawać by się mógł brak widocznych kości. Wyjaśnieniem jest rozpraszanie światła w tkance. Tkanka rozprasza światło (trochę tak jak matowa szyba, przez którą nie widać ostro)
 • Efekt rozproszenia nie ujawnił się w przypadku naczyń krwionośnych, gdyż widoczne naczynia przebiegały tuż pod skórą po stronie, z której było robione zdjęcie

PHP-IR808-08W-kontakt

Rys 2. Moc promieniowania 0,8W, długość fali 808nm, naświetlanie w kontakcie.

Wnioski do Rys 2:

 • W stosunku do rysunku powyżej zmieniły się warunki naświetlania gdyż naświetlamy w kontakcie
 • Na zdjęciu wyraźnie widać, że obszar dłoni, do której po drugiej stronie jest przyłożona sonda jest jaśniejszy
 • Praca w kontakcie powoduje głębsze wnikanie

PHP-IR980-08W-dystans

Rys 3. Moc promieniowania 0,8W, długość fali 980nm, naświetlanie z kilku centymetrów.

Wnioski Rys 3:

 • Dłoń nie została prześwietlona pomimo zastosowania takiej samej mocy
 • Wg dostępnych danych 980nm jest długością fali silnie pochłanianą przez wodę
 • 980nm wnika dużo płycej
 • Pochłanianie energii przez tkanki owocuje lokalnym wzrostem temperatury (energia pochłonięta zmienia swoją formę na energię termiczną)

PHP-IR980-08W-kontakt

Rys 4. Moc promieniowania 0,8W, długość fali 980nm, naświetlanie w kontakcie.

Wnioski do Rys 4:

 • Przy pracy w kontakcie promieniowanie 980nm wnika głębiej niż przy naświetlaniu z kilku centymetrów gdyż na zdjęciu widoczne są żyły

PHP-IR-DILA

Rys 5. Kształt wiązki z Polarisa HP uformowanej w przystawce DILA.

Wnioski do Rys 5:

 • Układ soczewek w przystawce DILA powoduje iż w odległości kilku centymetrów będzie występował punkt skupienia
 • W szklance z wodą punkt skupienia jest bardzo ostry
 • W tkance organizmu ludzkiego następuje silne rozproszenie. Widać to wyraźnie na Rys 1 gdzie obraz kości się zatarł.
 • Rozproszenie powoduje, że w tkance punkt skupienia będzie rozmyty i będzie miał większe rozmiary
 • Skupienie w przystace DILA powoduje, że promieniowanie wnika głębiej, straty przejścia przez zewnętrzne powłoki tkankowe są kompensowane wzrostem gęstości energii w miarę zbliżania się do punktu skupienia
 • Przystawka DILA umożliwia skuteczną terapię na obszary położne kilka centymetrów w głąb ciała pacjenta. Z użyciem dotychczasowych źródeł światła laserowego taka terapia nia była możliwa do przeprowadzenia