Magnetoterapia jest powszechnie znaną metodą fizykalną, jednak wiedza o wpływie pola magnetycznego na organizmy nie jest powszechna. Magnetoterapia oddziałuje między innymi na syntezę kolagenu, przyspieszając zrost kostny.

Streszczenie wyników badania wpływu pola magnetycznego w terapii zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), zwanego również chorobą Bechterewa.

Opis terapii pacjentów z dolegliwościami stawu biodrowego i kolanowego za pomocą pola magnetycznego. Badanie przeprowadzono w latach 90-tych na kilkudziesięcioosobowej grupie w Czechosłowacji.

Pomimo braku możliwości fizycznego odczucia obecności pola magnetycznego, wywiera ono wpływ na organizm ludzki. Proces ten określamy mianem oddziaływania biologicznego.

Pole magnetyczne, to rodzaj niewidocznego i nieodczuwalnego oddziaływania. W przyrodzie występuje w sposób naturlany, np. w postaci pola magnetycznego Ziemi. Znanym przez wszystkich dowodem na jego istnienie jest popularny przyrząd nawigacyjny — kompas.