Pole magnetyczne — oddziaływanie biologiczne
Czas czytania: 2 min

Pomimo braku możliwości fizycznego odczucia obecności pola magnetycznego, wywiera ono wpływ na organizm ludzki. Proces ten określamy mianem oddziaływania biologicznego.

Oddziaływanie biologiczne pola magnetycznego

Tkanki ustroju ludzkiego to głównie diamagnetyki. Mimo to wiele struktur posiada właściwości paramagnetyczne. Oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego, zmienia stan energetyczny tkanek, co ma wpływ na realizowane przez nie funkcje biologiczne.

W organizmie występuje także wiele ważnych dla jego funkcji związków, zawierających metale o właściwościach ferromagnetycznych, np. zawierająca żelazo hemoglobina, która odpowiada za transport krwi.

Pole magnetyczne wpływa na substancje o właściwościach piezoelektrycznych, powodując ich mechaniczne odkształcenia. Są to między innymi: kolagen — budulec kości, wiele związków białkowych, keratyna, dentyna — tworząca kostninę przy utrudnionym zroście kostnym.

Pole ma także wpływ na potencjał błon komórkowych, przyspiesza wymianę jonów, stymulując reakcje biochemiczne oraz reakcje z udziałem enzymów i hormonów.

Usprawnia krążenie obwodowe krwi, zwiększa zaopatrzenie tkanek w tlen oraz zwiększa jego ciśnienie parcjalne.

Zmienia właściwości fizyczne wody, zwiększa stężenie zawartych w niej gazów (głównie tlenu), zmienia pH.

W wyniku opisanych powyżej zjawisk, obserwujemy następujące, korzystne dla organizmu zmiany:

 • Działanie przeciwbólowe
 • Działanie przeciwzapalne
 • Działanie przeciwobrzękowe
 • Pobudzenie układu krążenia szczególnie obwodowego

Procesy na poziomie komórkowym:

 • Przenikanie Ca²+ do komórek
 • Aktywność ATP- (pompa sodowo-potasowa błon komórkowych)
 • Zwiększenie absorpcji białek
 • Zwiększenie transportu przez błonę komórkową
 • Stymulacja tworzenia prostagladyn E
 • Zwiększenie zawartości DNA
 • Przyspieszenie procesu regeneracji tkanek miękkich

Dzięki polu magnetycznemu mamy wpływ na:

 • Gojenie się ran
 • Przyspieszenie zrostu kostnego
 • Wolne rodniki tlenowe
 • Szybkość przepływu bodźców eferentnych i aferentnych w związku z oddziaływaniem na synapsy nerwowe
 • Działanie immunostymulacyjne

Korzyści ze stosowania pola magnetycznego jako czynnika leczniczego

Fizyczne własności pola magnetycznego powodują, że jest ono bardzo wygodnym i skutecznym czynnikiem fizykalnym. Oto niektóre z cech oddziaływania na organizm ludzki:

 • Działanie nietermiczne
 • Możliwość wykonania zabiegu w ostrym stadium choroby
 • Możliwość wykonania zabiegu przez bandaż, opatrunek gipsowy, odzież
 • Możliwość wykonania zabiegu u dzieci
 • Metal nie stanowi przeciwwskazań