Artykuł przedstawia przegląd literatury współczesnej dotyczącej laseroterapii w weterynarii.

Artykuł przedstawia drugi opis efektów terapii laserem wysokoenergetycznym Polaris HP na proces zrostu kostnego przy złamaniu kości śródręcza u konia.

Artykuł przedstawia opis efektów terapii laserem wysokoenergetycznym Polaris HP na proces zrostu kostnego przy złamaniu kości śródręcza u konia.

Jednym z najczęściej występujących schorzeń ortopedycznych u koni są urazy ścięgien i więzadeł kończyn piersiowych, a w szczególności ścięgna mięśnia zginacza palca powierzchownego (SDFT). Schorzenie to najczęściej diagnozowane jest u koni wyścigowych i skaczących przez przeszkody.

Laseroterapia wysokoenergetyczna jest zabiegiem zyskującym coraz większą popularność w weterynarii.