Uszkodzenie stawu barkowo-obojczykowego jest najczęściej związane z urazem. Wyróżniamy 6 typów uszkodzenia.

Zapalenie stawu ramiennego jest związane z procesem zapalnym mającym miejsce w samym stawie. Może on być wynikiem urazu, braku mazi stawowej (co doprowadza do urazu) lub RZS.

Zwapniejące zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia często występuje z zapaleniem kaletki podbarkowej i zmianami wstecznymi stożka rotatorów.

Zarostowe zapalenie torebki stawowej charakteryzuje się obecnością zrostów torebki stawowej stawu ramiennego, które ograniczają ogólną objętość przestrzeni stawowej.

Niestabilność przednia stanowi najczęstszy typ niestabilności stawu barkowego. Może być spowodowana przez zwichnięcie urazowe lub sumujące się mikrourazy.