Choroba Leśniowskiego – Crohna - przyczyny, objawy, leczenie
Czas czytania: 1 min

Choroba Leśniowskiego – Crohna – jakie są przyczyny powstawania choroby, jak ją leczyć?

Choroba Leśniowskiego – Crohna – przyczyny

Za główną przyczynę choroby Leśniowskiego – Crohna uznaje się nieswoiste zapalenie przewodu pokarmowego. Za przyczynę choroby uznaje się czynniki genetyczne, immunologiczne i środowiskowe. Największa zachorowalność dotyczy pacjentów pomiędzy 15 a 40 rokiem życia.

Choroba Leśniowskiego – Crohna – objawy

Początek choroby ma zazwyczaj charakter łagodny. Objawami mogą być:

  • bóle brzucha,
  • biegunki,
  • podwyższona temperatura,
  • obecność krwi w kale,
  • zmiany okołoodbytnicze (ropień, przetoka czy szczelina).

U części pacjentów mogą wystąpić objawy pozajelitowe takie jak zapalenie stawów kręgosłupa i stawu krzyżowo-biodrowego, osteopenia i osteoporoza czy zgorzelinowe zapalenie skóry i inne.

Choroba Leśniowskiego – Crohna – leczenie

Leczenie ma charakter objawowy i jest to głównie farmakoterapia. Niestety w zaawansowanych przypadkach schorzenie musi zostać leczone chirurgiczne.

Zabiegi fizykalne mogą mieć zastosowanie w łagodzeniu bólu i objawów wtórnych np. zmian okołoodbytniczych. Leczenie bodźcami fizykalnymi będzie uzależnione od stanu zaawansowania choroby i przede wszystkim towarzyszących jej objawom.

W tym celu można stosować: