PYTANIA DO FIZJOTERAPEUTY

Terapia skojarzona – połączenie laseroterapii i sonoterapii

Terapia skojarzona - wykorzystywanie do transportu tradycyjnych leków transdermalnie do tkanek podskórnych - połączenia laseroterapii oraz ultradźwięków to dość nie konwencjonalne kojarzenie terapii w jednym zabiegu. Na dzień dzisiejszy nie ma na rynku polskim sprzętu rehabilitacyjnego, który dawałby możliwość wykonania takiego połączenia - dwóch zabiegów...

Laseroterapia wysokoenergetyczna z wykorzystaniem Polaris HP- efekty

Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej Polaris HP
Poniższy artykuł opisuje efekty jakie zapewnia zabieg laseroterapii na mięśniach przedramienia. Jakie efekty można osiągnąć stosując laseroterapię wysokoenergetyczną? Celem wykonywanego badania było udowodnienie następujących tez: Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej o długości fali 808 nm wywołuje efekt biostymulacyjny, ale także podnosi temperaturę pola zabiegowego Nakładka DILA ogranicza powierzchowny...

Metoda Voddera jako przykład drenażu manualnego

W artykule została przedstawiona Metoda Voddera MLD – Manual Lymph Drainage. Najbardziej popularna metoda ręcznego drenażu chłonnego znana i stosowana na całym świecie w leczeniu obrzęków limfatycznych. Metoda Voddera MLD – Manual Lymph Drainage. Najbardziej popularna metoda ręcznego drenażu chłonnego znana i stosowana na całym świecie...

Skala VAS i skala Laitinena jako dwie najczęściej używane subiektywne skale oceny natężenia bólu

Skala VAS
Artykuł przedstawia dwie najbardziej popularne subiektywne skalę oceny bólu tj. VAS i Laitinena. Skala VAS - co to jest? VAS - Visual Analogue Scale – Wizualna Skala Analogowa Umożliwia Pacjentowi sprecyzowanie poziomu bólu w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, a 10...

Proloterapia alternatywa dla operacji

Proloterapia jest stosunkowo mało znaną metodą terapeutyczną. Doniesienia odnośnie jej skuteczności dają podstawy do postrzegania jej jako alternatywy dla operacji chirurgicznej. Wstęp W trakcie uprawiania sportu dochodzi do wielu kontuzji. Dzieje się tak zarówno w przypadku osób uprawiających sport wyczynowy, ale i w przypadku sportowców amatorów....