Skala VAS

Artykuł przedstawia dwie najbardziej popularne subiektywne skalę oceny bólu tj. VASLaitinena.

Skala VAS – co to jest?

VAS – Visual Analogue Scale – Wizualna Skala Analogowa

Umożliwia Pacjentowi sprecyzowanie poziomu bólu w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, a 10 maksymalny ból, możliwy do wyobrażenia. Badanie powtarzane cyklicznie umożliwia ocenę skuteczności leczenia przeciwbólowego.

W dokumentacji medycznej skala ta bardzo często przybiera postać linijki z odpowiednimi oznaczeniami.

Skala bólu VAS w postaci graficznej:

"<yoastmark

Skala Laitinena – co to jest?

Skala Laitinena jest kolejnym subiektywnym i punktowym narzędziem służącym do oceny poziomu bólu. Pacjenci mają możliwość oceny czterech wskaźników takich jak:

  • Nasilenia bólu,
  • Częstotliwości występowania bólu,
  • Częstotliwości zażywania środków przeciwbólowych,
  • Ograniczenia aktywności ruchowej.

Każdemu ze wskaźników przypisuje się punkty od 0 do 4, gdzie 0 oznacza brak problemu, a 4 maksymalny problem.

Skala bólu Laitinena – szczegółowy opis punktacji:

Wskaźnik: Ocena problemu: Liczba punktów:
Nasilenie bólu Bez bólu 0
Łagodny 1
Silny 2
Bardzo silny 3
Nie do wytrzymania 4
Częstotliwość występowania bólu Nie występuje 0
Okresowo 1
Często 2
Bardzo często 3
Ból ciągły 4
Częstotliwość zażywania środków przeciwbólowych: Brak środków przeciwbólowych  0
Doraźnie  1
Ciągle – małe dawki  2
Ciągle – duże dawki  3
Ciągle – bardzo duże dawki  4
Ograniczenie aktywności ruchowej Żadne  0
Częściowe  1
Utrudniające pracę  2
Uniemożliwiające pracę  3
Uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie  4

 

Jak bardzo pomocny był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić

Średnia ocena 4.4 / 5. Podsumowanie głosów 21

Brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.