Přestože nelze fyzicky vnímat přítomnost magnetického pole, i tak působí na lidský organismus. Tento proces je označován jako biologické působení.

Článek popisuje indikace a kontraindikace magnetoterapie.

Magnetoterapie je fyzikální terapie, jejíž úspěšnost byla prokázána mnoha klinickými výzkumy. Níže popsaný výzkum byl založen na stimulaci kolagenu při využití zvířecího modelu.

Osteoporóza je onemocnění, jehož následkem je zvýšené riziko zlomenin. Příčinou je menší obsah a hmotnost kostní tkáně, a také patologické změny v mikroarchitektuře kostí

Magnetoterapie má všestranný vliv na lidské tělo. Jednoduchý způsob aplikace a vlastnosti magnetického pole přinášejí pozitivní výsledky léčby. Magnetické pole proniká bez omezení přes oblečení, sádrový obvaz a celé lidské tělo. Jediným způsebem, jak lze změnit rozložení magnetického pole, je umístění feromagnetiku v oblasti linií pole. Feromagnetikum nepůsobí jako bezpodmínečná clona, avšak olivňuje průběh linií magnetického pole.