Strona główna dziedziny fizjoterapii Rodzaje fali uderzeniowej – radialna (RSWT) i zogniskowana (FSWT)
Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów. Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi.
WCHODZĘ NIE WCHODZĘ