PYTANIA DO FIZJOTERAPEUTY

Prądy Kotza – parametry, oddziaływanie

Prądy Kotza służą do treningu mięśniowego. Są one oparte o prąd średniej częstotliwości 2,5kHz zmodulowany amplitudowo. Parametry i rodzaj przebiegu Prądy Kotza zbudowane są w oparciu o sinusoidę o częstotliwość 2,5kHz. Prąd Kotza to prąd bipolarny. Podnośna ta jest zmodulowana prostokątem o częstotliwości ustawianej w zakresie...

Mikroprądy

Mikroprądy zwane również stymulacją mikroamperową mają bardzo małe natężenie mierzone w uA od 1 – 999uA. Ich działanie można wyjaśnić w oparciu o prawo Arndta – Schulza. Parametry i rodzaj przebiegu Stymulacja mikroamperowa (w literaturze spotyka się skrót MES) jest terapią, w której prądy mają bardzo...

Prądy interferencyjne (wg. Nemeca)

Prądy interferencyjne są to prądy średniej częstotliwości. Prądy interferencyjne powodują między innymi skurcze mięśni, mają działanie przeciwbólowe oraz usprawniają procesy odżywcze w tkankach. Elektroterapia prądami interferencyjnymi, jest bardzo często uzupełnieniem terapii pacjenta za pomocą innego sprzętu rehabilitacyjnego. Parametry i rodzaj przebiegu: Prądy interferencyjne mają częstotliwość podstawową...

Prądy Traberta (Ultra Reiz)

Prąd Traberta jest prądem unipolarnym, impulsowym, prostokątnym o czasie trwania impulsu 2ms i czasie przerwy 5ms. Ten rodzaj przebiegu znajduje najczęściej zastosowanie w terapii zespołów bólowych kręgosłupa. Parametry i rodzaj przebiegu Prąd Traberta jest prądem unipolarnym, impulsowym, prostokątnym o czasie trwania impulsu 2ms i czasie przerwy...

Prąd stały — jonoforeza

Istotą jonoforezy jest wprowadzania do tkanki związków chemicznych o działaniu leczniczym za pomocą prądu stałego. Parametry i rodzaj przebiegu: W przypadku zabiegu jonoforezy, podobnie jak przy galwanizacji korzystamy z prądu stałego. Jego jedynym parametrem jest amplituda. Może on być również wypełniony prądem średniej częstotliwości (może to...

Prądy TENS – parametry, zastosowanie

Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów).  Prądy TENS stosowane są do leczenia bólu. Parametry i rodzaj przebiegu W metodzie TENS wykorzystuje się krótkie impulsy o dużej amplitudzie i bardzo szybkim czasie narastania. Prądy TENS są prądami bipolarnymi tzn. nie...

Prąd stały — galwanizacja

Jednym z zabiegów elektroterapii z wykorzystaniem prądu stałego jest galwanizacja. Galwanizacja polega na wymuszeniu przepływu prądu stałego przez tkankę. Elektrody są umocowane na ciele pacjenta poprzez jałowe, dobrze zwilżone podkłady. Dr Jolanta Dudek Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Medycyny Fizykalnej Dr Grzegorz...