Wnikanie i absorpcja
Czas czytania: 2 min

Moce źródeł laserowych w urządzeniach do LLLT (Low Level Laser Therapy) są ograniczone do 500mW pojedynczego źródła emisji. W praktyce okazało się, że taki poziom mocy wyjściowej nie umożliwia wpływania na pewne struktury tkankowe położone głębiej. Granicę tę przekraczają lasery wysokoenergetyczne.

Laseroterapia wysokoenergetyczna — wstęp

W laseroterapii niskoenergetycznej było założenie, że temperatura tkanki nie może wzrosnąć w wyniku naświetlania o więcej niż 0,5ºC. Laseroterapia wysokoenergetyczna nie podlega temu ograniczeniu. W przypadku laserów dużej mocy efekt termiczny jest jednym z czynników leczniczych.

Jednocześnie tak duża moc wyjściowa stwarza ryzyko pożaru. Sprzęt do laseroterapii wysokoenergetycznej jest urządzeniem w klasie 4. Tak wysoka klasa nakłada na producenta obowiązek istnienia dużego, wyróżnionego na obudowie klawisza STOP, który zatrzymuje emisję w sposób bezwarunkowy. W tym przypadku oznacza to, że nawet w chwili gdy oprogramowanie urządzenia jest zajęte wykonywaniem innych funkcji.

Przykładem urządzenia do laseroterapii wysokoenergetycznej może być Polaris HP.

 

Laser wysokoenergetyczny — długości fali i efekty ich oddziaływania na organizm

W laseroterapii wysokoenergetycznej najbardziej rozpowszechnione są następujące długości fali:

 • 810 nm
 • 940 nm
 • 970-980 nm
 • 1064 nm

W urządzeniu Polaris HP mogą być zamontowane źródła emisji o długościach fali 810 nm i 980 nm.
Taki dobór tych wartości jest związany z chęcią wpływania na pewne mechanizmy biofizyczne, które mają korzystny wpływ na wybrane procesy zachodzące w organizmie. I tak w przypadku 810 nm daje silny efekt biostymulacyjny. Wskazana długość fali jest silnie absorbowana przez cytochromy. 980 nm jest silnie absorbowana przez wodę. Absorpcja w tym przypadku to pochłanianie energii, któremu towarzyszy mocny efekt termiczny.

Wnikanie i absorpcja

Laseroterapia wysokoenergetyczna — efekty biologiczne

810 nm 980 nm
absorpcja przez cytochromy w mitochondriach komórek absorpcja przez cząsteczki wody
aktywacja łańcucha oddechowego wzrost temperatury tkanek
zwiększony metabolizm komórkowy działanie przeciwbólowe
zwiększona produkcja ATP zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych
wzrost syntezy enzymów wzrost rozciągliwości włókien kolagenowych
zwiększenie metabolizmu

Przewaga laseroterapii wysokoenergetycznej nad niskoenergetyczną

Przede wszystkim możliwość połączenia szybkich efektów przeciwbólowych (przez oddziaływanie termiczne) z długotrwałym efektem regeneracyjnym (przez oddziaływanie biostymulacyjne). Klasyczna LLLT wymaga licznych zabiegów, efekt przychodzi po czasie.

 • zmniejszenie bólu (szybki efekt)
 • zmniejszenie napięcia mięśniowego
 • zwiększenie elastyczności blizn i tkanek miękkich okołostawowych
 • biostymulacja tkanek głęboko położonych (poniżej 2cm od poziomu skóry)

Laseroterapia wysokoenergetyczna – wskazania

 • stany bólowe i zapalne różnych odcinków kręgosłupa
 • stany bólowe i zapalne stawów
 • problemy mięśni głęboko położonych
 • rozgrzanie tkanek przed kinezyterapią (efekt termiczny)