Magnetoterapia — leczenie polem magnetycznym ZZSK

ZZSK choroba Bechterewa

Streszczenie wyników badania wpływu pola magnetycznego w terapii zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), zwanego również chorobą Bechterewa.

Choroba Bechterewa – cel badania

Celem badania była ocena zastosowania pola magnetycznego w terapii ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa lub inaczej choroba Bechterewa).

ZZSK choroba Bechterewa - leczenie polem magnetycznym

Miejsce badania i użyty sprzęt w terapii ZZSK

Badanie przeprowadzono w Czechosłowacji, w latach 90-tych. Do badań wykorzystany został sterownik wraz z aplikatorami, oznaczonymi JLM-1 i JLM2.

Choroba Bechterewa (ZZSK) – zakres i opis badania.

Jerabek i Zidekova wykonywali terapię w grupie 16 kobiet (w wieku od 19 do 48 lat) oraz 71 mężczyzn (w wieku od 22 do 64 lat), którzy cierpieli z powodu zesztywniającej choroby stawów kręgosłupa, w różnych stopniach jej zaawansowania. Wszyscy pacjenci byli leżący oraz otrzymywali środki znieczulające zalecone przez lekarza prowadzącego. PMT (JLM-1) było aplikowane miejscowo w postaci 10 sesji po 10-15 minut dziennie. Inne procedury rehabilitacyjne nie były wykonywane.
Ruchomość kręgosłupa sprawdzana była za pomocą testu:

  • Stibora,
  • Schobera
  • Thomayera (test palce-podłoga)

oraz poprzez badanie odległości brody od mostka, zgięć bocznych ciała oraz rotacji głowy. Wszystkie testy były wykonywane przed terapią oraz po jej przeprowadzeniu. U 48 pacjentów dokonywano pomiaru odczuć bólowych za pomocą skali VAS. Przed rozpoczęciem terapii pacjenci określali poziom dolegliwości bólowych za pomocą 120 milimetrowej linijki. Po zakończeniu terapii procedura ta była przeprowadzana ponownie z wykorzystaniem nieużywanej skali. Badanie lekarskie odbywało się codziennie i, gdy było to możliwe, obniżano dawki leków przeciwbólowych.

Pacjenci byli podzieleni na dwie grupy:

  • Grupa kontrolna składała się z 14 pacjentów, którzy poddawani byli procedurze przy wyłączonym urządzeniu (10 ekspozycji). Wśród tej grupy nie zaobserwowano zmian w zakresie ruchomości kręgosłupa. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety zauważyły subiektywną poprawę. Wyniki oddziaływań terapeutycznych zostały opracowane za pomocą testów nieparametrycznych.
  • Grupa badawcza, składająca się z pozostałych 73 pacjentów.

Wyniki terapii ZZSK:

Pacjenci leczeni za pomocą PMT wykazywali znaczącą poprawę w testach ruchomości (wyjątkiem był przypadek zapalenia mięśni przykręgosłupowych). Jednakże i w tym przypadku nie doszło do pogorszenia stanu pacjenta. Badacze powołali się na wyniki testu Thromayera oraz testu rotacji głowy, jako że odzwierciedlają one najważniejsze ruchy funkcjonalne. Akceptowalną normą dla testu Thomayera jest 9 cm, natomiast dla rotacji głowy – 60°. Osiągnięte wyniki terapeutyczne są zestawione w tabeli 8. i 9. Pozytywny efekt PMT jest widoczny w przypadku obydwu miar. Tabela 10. zawiera szczegółowe kryteria ewaluacji, biorąc pod uwagę ruchomość kręgosłupa, subiektywne odczucie bólu oraz zażywanie środków przeciwbólowych. Również i w tym przypadku stwierdzono efekt łagodzenia dolegliwości bólowych dzięki zastosowaniu miejscowo PMT.

<9 cm >9 cm
Przed 12 75
Po 23 64

Ilość pacjentów, którzy byli w stanie osiągnąć odległość palców od podłoża<9 cm, wzrosła prawie dwukrotnie.

W prawo W lewo
Stopnie <60º >60º <60º >60º
Przed 66 21 64 23
Po 49 38 44 43
x2 7,411 9,764
P 0,006 0,002

Liczba pacjentów, którzy byli w stanie skręcić głową o więcej aniżeli 60º, nieomal się podwoiła.

W prawo W lewo
Stopnie <60º >60º <60º >60º
Przed 66 21 64 23
Po 49 38 44 43
x2 7,411 9,764
P 0,006 0,002

Różnica w efektach pomiędzy grupą kontrolną, a badawczą jest tutaj oczywista.

Podobne rezultaty uzyskał Hlavaty, porównując skuteczność PMT oraz balneoterapię na grupie 136 pacjentów. Należy zauważyć, że zgodnie z doświadczeniem klinicznym Jerabka i Zidicovej, ustąpienie objawów w przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, utrzymywało się nawet do 9 lat (minimum 3 miesiące).

Choroba Bechterewa (ZZSK) — wnioski:

Według przedstawionych wyników, wpływ terapii polem magnetycznym jest jednoznacznie korzystny. Poprawy należy tutaj upatrywać się w mechanizmie syntezy kolagenu (poprawa elastyczności stawu) oraz w angiogenezie (stymulacja tworzenia naczyń krwionośnych).

Opis choroby Bechterewa lub inaczej ZZSK albo zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa znajduje się w artykule ZZSK (Choroba Bechterewa).

Jak bardzo pomocny był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić

Średnia ocena 4 / 5. Podsumowanie głosów 1

Brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.