Prąd stały — jonoforeza

Czas czytania: 2 min

Istotą jonoforezy jest wprowadzania do tkanki związków chemicznych o działaniu leczniczym za pomocą prądu stałego.

Parametry i rodzaj przebiegu:

W przypadku zabiegu jonoforezy, podobnie jak przy galwanizacji korzystamy z prądu stałego. Jego jedynym parametrem jest amplituda. Może on być również wypełniony prądem średniej częstotliwości (może to być przebieg przerywany).

Zastosowanie:

Istotą jonoforezy jest wprowadzania do tkanki związków chemicznych o działaniu leczniczym za pomocą prądu stałego.  Czynnikiem leczniczym nie jest prąd, ale jony dostarczone do organizmu.  Podstawą jonoforezy jest zjawisko dysocjacji. Wprowadzając lek musimy wiedzieć jaka jest jego polaryzacja czyli z której elektrody wprowadzamy jony lecznicze.

Oddziaływanie:

Jony wprowadzane to tkanki nie docierają do elektrody przeciwległej. Co się z nimi dzieje:

  • zostają przechwycone i wprowadzone do krwioobiegu
  • łączą się ze związkami zawartymi w tkance
  • szczelinami międzykomórkowymi docierają do tkanek głębiej położonych

Jonoforeza ma bardzo istotną przewagę nad lekami przyjmowanymi drogą pokarmową. Preparat leczniczy wprowadzony za pomocą prądu elektrycznego dociera dokładnie w miejsce gdzie przeprowadzamy zabieg. Nie obciąża on przewodu pokarmowego, żołądka i wątroby. Jego dawka jest proporcjonalnie mniejsza.

Wadą tej metody jest konieczność aby lek dysocjował na jony. Musimy również znać ładunek jonu, który zamierzamy wprowadzić w ciało pacjenta. Kolejnym problemem jest głębokość wnikania specyfiku. Jest to maksymalnie kilkanaście milimetrów. Tutaj jednak krwioobieg działa na naszą korzyść gdyż wystarczy, że dostarczymy lek pod skórę, a krążąca krew rozprowadzi go w okolicy miejsca wprowadzenia. Patrząc z tego punktu widzenia mile widziana jest znajomość anatomii przy przeprowadzaniu tego zabiegu.

Opis eksperymentu:

Zjawisko wnikania jonów przy udziale prądu stałego zostało udowodnione przez francuskiego lekarza Leduca.  Przeprowadził on doświadczenie na 2 królikach, które lokalnie pozbawił sierści, przyłożył elektrody przez podkłady nasączone cyjankiem potasu i przepuścił przez te elektrody prąd.

 Cyjanek potasu = anion cyjankowy + kation potasu

 Do „krainy wiecznych łowów” przeszedł królik, któremu wprowadzono do tkanek anion cyjankowy.  Królik, któremu wprowadzono kation potasu przeżył, pomimo iż jego skóra pozostawała w kontakcie z cyjankiem potasu.  Stało się tak dlatego, że aniony cyjanku były „przyciągane” przez elektrodę dodatnią i pozostały w podkładzie.

Sposób przeprowadzania zabiegu:

Do jonoforezy używa się roztworów leków o małym stężeniu.  W zabiegu jonoforezy stosujemy małe i średnie dawki prądu.  Czas zabiegu jest stosunkowo długi i wynosi od 10-20 minut.
Jest szereg zaleceń co do metodyki zabiegu:

  • sprawdzanie stężenia leku przed aplikacją
  • roztwory przygotowywane bezpośrednio przed zabiegiem
  • często należy wcześniej przeprowadzać próby uczuleniowe
  • pomiędzy podkładem nasączonym lekiem umieszczamy podkład pośredni zwilżony wodą
  • podkładu lekowego używamy jednokrotnie
  • po zakończeniu zabiegu oczyszczamy skórę pacjenta z resztek leku