przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
Aparat TENS
Czas czytania: 3 min

Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów).  Prądy TENS stosowane są do leczenia bólu.

Parametry i rodzaj przebiegu

W metodzie TENS wykorzystuje się krótkie impulsy o dużej amplitudzie i bardzo szybkim czasie narastania. Prądy TENS są prądami bipolarnymi tzn. nie niosą one składowej stałej. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje przebiegów symetryczny i asymetryczny.

 

Prąd TENS bipolarny symetryczny
Prąd TENS bipolarny symetryczny

Zastosowanie prądów TENS

Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów).  Prądy TENS stosowane są do leczenia bólu. Ból jest w chwili obecnej traktowany jako choroba.  Duże ilości środków farmakologicznych do leczenia bólu niszczą żołądek i nie są obojętne dla wątroby.  Jedną z dziedzin zastosowania TENS jest stymulacja w celu blokady przewodzenia impulsów bólowych w trakcie porodu.

Krótkie impulsy elektryczne potrafią również stymulować mięśnie. Ze względu na niski koszt stymulatorów osobistych, możliwość użycia elektrod specjalnych prądy TENS znalazły również zastosowanie w terapii nietrzymania moczu. Do tego celu niezbędne jest zastosowanie specjalnej elektrody waginalnej. Elektroda ta jest traktowana jako aplikator osobisty. Przenośny stymulator TENS wraz z elektrodą waginalną jest zestawem rozwiązującym znaczącą część problemów kobiet w zakresie nietrzymania moczu.

Prądy TENS w leczeniu bólu – działanie

Mechanizmy działania prądów TENS w leczeniu bólu:

1. Teoria bramki kontrolnej:

  • Grubsze nerwy czuciowe Aβ szybciej przewodzą impulsy czuciowe niż cieńsze włókna bólowe
  • Przeprowadzając terapię TENS zwiększamy liczbę impulsów bólowych przewodzonych przez Aβ bez zmiany ilości przewodzonych Aδ i C
  • Mózg odbierając bodźce czuciowe ogranicza przetwarzanie bodźców bólowych z chorego miejsca

2. Badania dowiodły, że układ wyzwalający tkankowe endorfiny (lokalnie) zachowuje się podobnie jak przy bodźcu bólowym. W miejscu stymulacji TENS poziom endorfin rośnie.

Oddziaływanie prądem małej częstotliwości 1-20Hz, krótkimi impulsami, ale o dużym natężeniu powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych o charakterze przewlekłym. Odczuwanie bólu trwającego dłuższy okres czasu prowadzi do zmniejszenia wydzielania lokalnego endorfin. Terapia prądami TENS o małej częstotliwości podnosi ten poziom. Efekty przy takiej terapii pojawiają się później, ale trwa on dłużej (do kilku godzin).

Oddziaływanie prądem o dużej częstotliwości 80-120Hz, ale o małym natężeniu powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych o charakterze ostrym. Efekty przy takiej terapii pojawiają się już po kilkudziesięciu sekundach, ale jest on krótkotrwały. Takie parametry stosuje się w przypadku bólu nagłego w celu uzyskania szybkiej ulgi.

Sposób przeprowadzania zabiegu

W metodzie TENS bardzo istotne jest prawidłowe ułożenie elektrod. Używa się 2 lub 4 elektrod. Można stosować ułożenie lokalne – miejsce bólowe pomiędzy elektrodami. Drugą opcją jest ułożenie segmentarne i w specyficznych punktach (spustowych i akupunkturowych) – elektrody układamy na przebiegu nerwu poczynając od kręgosłupa.

Podsumowanie:

Metoda TENS jest skuteczną metodą walki z bólem. Stosowanie jej nie niesie za sobą powstawania efektów ubocznych, jak ma to miejsce w przypadku farmakoterapii. Efektywna terapia TENS, wiąże się z wykonywaniem zabiegów nawet kilka razy dziennie po kilkadziesiąt minut. Sugeruje to zastosowanie aparatu stacjonarnego w gabinecie na początku terapii w celu ustalenia lokalizacji elektrod i parametrów zabiegu. Dalsze zabiegi dobrze jest przenieść do domu pacjenta posługując się elektrostymulatorem osobistym.

Więcej informacji na temat prądów TENS znajdziesz w naszych artykułach: