Zarządzasz gabinetem fizjoterapeutycznym lub placówką świadczącą usługi rehabilitacji? Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo zarówno swoim pracownikom jak i pacjentom. Poniżej znajdziesz wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Wytyczne w pigułce

 1. Dopilnuj, aby odległości między pracownikami wynosiły co najmniej 1,5 m;
 2. Zapewnij swoim pracownikom środki ochrony indywidualnej;
 3. Koniecznie przestrzegaj zasad czyszczenia, wietrzenia a przede wszystkim dezynfekcji pomieszczeń;
 4. Ograniczyć możliwość poruszania się pacjentów po przychodni i gabinecie;
 5. Przygotuj grafik zabiegów w taki sposób, aby Twoi pacjenci nie gromadzili się w poczekalni.

Celem wdrożenia procedur opracowanych przez MMR i GIS jest:

 • zmniejszenie ryzyka dla Twoich pracowników i pacjentów;
 • ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu
 • kompleksowe działanie przeciwepidemiczne

Szczegółowe wytyczne są podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom

 1. Zwiększyć odległości między pracownikami do 1,5m oraz zachowywać bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W miarę możliwości należy w taki sposób ustalić zmiany aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym czasie na terenie gabinetu.
 3. Jeżeli to możliwe należy zmniejszyć liczbę osób, które korzystają jednocześnie ze wspólnych obszarów (na przykład ze stołówki czy z szatni). Zaleca się, aby liczba osób korzystających z tych pomieszczeń dawała możliwość zachowania dystansu społecznego (min.1,5 m).
 4. Wyposażenie pracwoników w środki ochrony indywidualnej (maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby).
 5. Zalecenia dla pracowników:
  – zaraz po przyjściu do pracy i koniecznie jej rozpoczęciem, należy koniecznie umyć ręce wodą z mydłem.
  – w trakcie pracy nosić osłonę nosa i ust oraz rękawiczki ochronne.
  – zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra).
  – często, dokładnie i regularnie myć ręce wodą z mydłem, następnie dezynfekować suche dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  – podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos.
  – jak najrzadziej dotykać dłońmi twarzy, ust, nosa i oczu.
  – dbać o czystośći higienęna miejscu pracy. Dezynfekować powierzchnie dotykowye, takie jak słuchawka, klawiatura i myszka, biurko, włączniki świateł.
  – kilka razy dziennie czyścić powierzchnie z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  – w miarę możliwości nie dojeżdżać do pracy komunikacją publiczną.
 6. Wietrzyć pomieszczenia w miarę możliwości.
 7. Ograniczyć do minimum spotkania i narady. Wszystkie spotkania przeprowadzać przy otwartych, w trakcie zachowywać dystas społeczny 1,5m. W miarę możliwości najlepiej kontaktaktować się telefonicznie oraz mailowo.
 8. Koniecznie ograniczyć wspólne korzystanie z przestrzeni wspólnych, w tym:
  – zastosować różne godzin przerw,
  – zmniejszyć ilość pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w jednym czasie (np. przez rozplanowanie przerw na posiłek).
 9. Objąć szczególną troskę pracowników z grup bardziej narażonych – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.
 10. Egzekwować obowiązek stosowania przez dostawców środków ochrony osobistej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 11. Przygotować procedury stosowane w przypadku kiedy zajdzie podejrzenie zakażenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

Przed wykonaniem usługi:

 1. Przed wykonaniem usługi dobrze jest przeprowadzić wywiad telefoniczny aby ustalić czy u danej osoby występują objawy zakażenia lub czy osoba była narażona na zakażenie.
 2. Podczas zabiegów pacjentowi nie powinny towarzyszyćosoby trzecie. Wyjątkiem są uzasadnione przypadki (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne). Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona tak jak pacjent.
 3. Grafiki pracy i przyjęć powinny być układane tak, by pacjenci nie gromadzili się w poczekalni. W miarę możliwości należy unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej.
 4. Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po przychodni, minimalizować możliwość kontaktów.
 5. Pacjenci przy wejściu powinni zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki ochronne. Jeśli da się rozgraniczyć wejście i wyjście to także przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk.
 6. Jeżeli usługa świadczona jest w domu pacjenta, przed wejściem należy zakłożyć maseczkę, przyłbicę, rękawiczki (zależnie od potrzeb).
 7. Pacjenci powinni używać maseczek ochronnych zgodnie z przepisami.
 8. Pacjenci powinni przychodzić na zabiegi tylko i wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
 9. Opiekunowie powinni używać maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymywać bezpieczny dystans.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

 1. Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
 2. Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
 3. Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic przez fizjoterapeutów, rekomendowane jest używanie rękawiczek jednorazowych.

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. Po wykonaniu usługi zdezynfekować stanowisko (wszystkie przedmioty, z którymi miał kontakt pacjent).
 2. Po dezynfekcji musi upłynąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim kolejny pacjent może być obsłużony na tym stanowisku. Rekomenduje się także wywietrzenia pomieszczenia.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

 1. Należy obowiązkowo zapoznać personel gabinetu z wprowadzonymi zmianami (przekazać najważniejsze wytyczne i obowiązki).
 2. Należy poinstruować personel, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni zostać w domu zamiast przychodzić do pracy i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
 3. Należy śledzic informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach https://gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeżeli u pracownika wystąpią niepokojące objawy należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Następnie należy wstrzymać przyjmowanie pacjentów, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do jej poleceń.
 5. Pracownik powinien czekać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, odizolowany od innych osób.
 6. Należy ustalić obszar, w którym przebywał pracownik i posprzątanie tych pomieszceń oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak zakażenia, pacjenta nie należy wpuszczać do gabinetu. Powinien zostać poinformowany, by jak najszybciej zgłosił się do najbliższego oddziału zakaźnego, w celu konsultacji z lekarzem. Powinien udać się tam transportem własnym lub powiadomić 999 albo 112.
 2. Jeżeli pacjent znajduje się już w gabinecie – należy go odizolować, powiadomić dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosić incydent do kierownictwa. Jeżeli jest to możliwe należy ustalić obszar, w którym pacjent poruszał się i przebywał i posprzątanie tych pomieszceń oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić listę pracowników oraz pacjentów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w częściach obiektu, w których przebywał pacjent z podejrzeniem zakażenia i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Należy wstrzymanie przyjmowania pacjentów, powiadomić powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do jej poleceń.

Materiały:ankieta

 1. Ankieta wstępnej kwalifikacji – pobierz
 2. Wymogi dot. masek medycznych – pobierz
 3. Zasady pracy w gabinetach fizjoterapeutycznych – pobierz

Jak bardzo pomocny był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Podsumowanie głosów 0

Brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułUszkodzenie stawu barkowo-obojczykowego – stopnie, objawy, leczenie
Następny artykułLaseroterapia biostymulacyjna – wskazania i przeciwwskazania

ZOSTAW KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here