Czas czytania: 3 min

Prądy interferencyjne są to prądy średniej częstotliwości. Prądy interferencyjne powodują między innymi skurcze mięśni, mają działanie przeciwbólowe oraz usprawniają procesy odżywcze w tkankach. Elektroterapia prądami interferencyjnymi, jest bardzo często uzupełnieniem terapii pacjenta za pomocą innego sprzętu rehabilitacyjnego.

Parametry i rodzaj przebiegu:

Prądy interferencyjne mają częstotliwość podstawową zwaną podnośną. Jej wartość w urządzeniach do elektroterapii starszej generacji wynosi 4 kHz. Nowoczesne aparaty do fizykoterapii umożliwiają zmianę tej wartości w zakresie od 2 kHz do 10 kHz.
W celu uzyskania zjawiska interferencji częstotliwość podstawowa jest modulowana niską częstotliwością o wartościach od 2 Hz do 100 Hz.
Aby uniknąć adaptacji mięśnia i nie tylko w trakcie trwania zabiegu elektroterapii, stosuje się dodatkowo modulację niskiej częstotliwości w zakresie od 0 Hz do 200 Hz. Modulacja ta oznaczana często jako FM (frequency modulation) nazywana jest również dewiacją bądź spektrum.
Przykład:
Częstotliwość podstawowa – 100 Hz
Dewiacja (spektrum) – 200 Hz
Częstotliwość modulacji będzie się zmieniała w zakresie od 100 Hz do 300 Hz (100 Hz + 200 Hz) wg. ustawionego programu treningowego (harmonogramu) zmiany częstotliwości.

Programy treningowe zmiany częstotliwości, nazywane są FM1… itd.
Przykład:
Program modulacji FM 2-3-2-4
Częstotliwość narośnie o dewiację w czasie 2s, wartość częstotliwości podwyższonej utrzyma się przez 3s i po trwającym 2s opadaniu przebieg będzie zmodulowany częstotliwością bez spektrum przez 4s.

Obok modulacji FM w przypadku prądów interferencyjnych nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oferuje modulacje amplitudowe AM. Zasada modulacji polega w tym przypadku na zmianie wartości amplitudy przebiegu w obwodzie pacjenta wg. wybranego programu AM.

Zastosowanie:

Prądy interferencyjne mają następujące działanie:

  • przeciwbólowe
  • pobudzają mięśnie do skurczu
  • rozszerzają naczynia krwionośne
  • usprawniają procesy odżywcze i przemiany materii w tkankach
  • wpływają na autonomiczny układ nerwowy

Oddziaływanie:

Prądy średniej częstotliwości głęboko wnikają w tkankę w związku z jej pojemnościowym charakterem.  Efekty terapeutyczne prądów interferencyjnych są podobne jak prądów niskiej częstotliwości, aczkolwiek z pewnych względów ten rodzaj prądów jest bardziej korzystny dla pacjenta.

Częstotliwość Efekty
0-10Hz Działanie pobudzające, powoduje skurcz mięśni odnerwionych
25-50Hz Usprawnia krążenie obwodowe, pobudza mięśnie do skurczu
50-100Hz Wywołuje efekt przeciwbólowy, ale i poprawia trofikę tkanek. Należy stosować natężenie powyżej progu odczuwania, aby uzyskać efekt wibracji.
90-100Hz Działa przeciwbólowo zmniejszając napięcie współczulnego układu nerwowego.
0-100Hz Uogólnione działanie wszystkich z tych efektów.

 

Istotną zaletą prądów interferencyjnych jest oddziaływanie na głębiej położone grupy tkanek. Dzieje się tak w związku z wysoką częstotliwością nośnej. Pojemnościowy charakter tkanek sprawia, że wyższe częstotliwości wnikają głębiej. Kolejną zaletą jest lepsze tolerowanie wyższych dawek aniżeli w przypadku prądów niskiej częstotliwości.

Prądy inteferencyjne — przebieg w dwóch kanałach przesuniętych w fazie o 90°

Sposób przeprowadzania zabiegu:

Przeprowadzając zabieg z użyciem prądów interferencyjnych nie musimy martwić się o użycie podkładów izolujących elektrodę od skóry pacjenta gdyż prąd interferencyjny jest prądem symetrycznym i nie wprowadza jonów w tkankę. Podkłady stosujemy w tym przypadku tylko ze względów higienicznych. Lepsza tolerancja wyższych natężeń umożliwia stosowanie mniejszych elektrod co z kolei otwiera drogę do stosowania urządzeń do fizykoterapii typu Vaco bardzo poprawiających komfort obsługi. Unikamy w ten sposób uciążliwych do suszenia podkładów wiskozowych, długich pasów rzepowych itd..